Jsem Bára Piskačová, advokátka

Poskytnu Vám jasné a efektivní právní řešení firemních záležitostí i osobních situací. Poradím, jak vyřešíte nebo předejdete potížím, se kterými se setkáváte.

Specializuji se především na oblasti:

  • ochrana duševního vlastnictví (autorská práva, ochranné známky, označení, patenty)
  • softwarové právo
  • licence
  • ochrana dat
  • právo obchodních korporací
  • pracovní právo

Svět je dynamický a neustále se vyvíjí

Moje práce Vám pomůže rozklíčovat složité právní otázky, abyste mohli bez obav podnikat v dnešním rychle se vyvíjejícím obchodním prostředí.